+31 161 230 762
info@entendido.nl

Declaratie tolk nu mogelijk voor ALLE anderstaligen in eerstelijns geboortezorg

Declaratie tolk nu mogelijk voor ALLE anderstaligen in eerstelijns geboortezorg

Voor het ontvangen van goede zorg is het essentieel dat de informatie van de verloskundige of kraamverzorgende goed wordt begrepen. Ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen leidt tot een betere gezondheid voor (aanstaande) moeder en kind.
Daarom kunnen vanaf 2023 eerstelijns verloskundigen en kraamverzorgenden de inzet van een tolk declareren bij zorg voor alle personen die het Nederlands onvoldoende begrijpen. Tot nu toe kon dat alleen voor asielzoeksters. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een zogeheten prestatie gemaakt die kan worden gedeclareerd naast een andere verloskundige of kraamzorgprestatie.
Het gaat hierbij om een professionele tolk (lees: niveau C1 en beëdigd), waarbij de inzet noodzakelijk is ten behoeve van de zorgverlening. De zorgverlener maakt zelf de inschatting wanneer dit het geval is en kan hiervoor het  ‘Inhoudelijk kader inzet tolken anderstaligen raadplegen. De tolk wordt ingezet tijdens de directe zorglevering van de zorgaanbieder aan de cliënt en mag per vijftien minuten worden gedeclareerd. De toeslag bedraagt in 2023 per 15 minuten: €25,14.

Goed begrijpen is belangrijk voor alle medische zorg die mensen ontvangen. Daarom wordt er door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook gekeken naar een landelijke, zorgbrede oplossing voor de inzet van een tolk. De nieuwe toeslag in de eerstelijns verloskunde en kraamzorg is daarom tijdelijk, ofwel tot deze oplossing er is.

Zoekt u een Nederlandse tolk Spaans met specialisatie in (geboorte)zorg? Neem dan ruim tevoren contact met mij op via info@entendido.nl

error: Content is protected !!