+31 161 230 762
info@entendido.nl

Een goed gesprek dankzij de tolk

Eindelijk ! Een duidelijke video over het werken met een tolk: een goed gesprek

Veel zorgverleners die te maken hebben met een anderstalige patiënt, doen hun uiterste best de hulpvraag van die persoon te begrijpen en vervolgens goed te behandelen, desnoods met handen en voeten en Google Translate.  Zij onderschatten het wederzijds begrip echter systematisch en dat leidt niet zelden tot een verkeerde behandeling. Er is nu een video ontwikkeld waarin dit duidelijk in beeld wordt gebracht en waarin wordt uitgelegd hoe het dan wél moet, met de inzet van een professionele tolk. Dat is iemand die hierin geschoold en getraind is, die neutraal is, beroepsgeheim heeft en beide talen op hoog niveau beheerst.

Verdere uitleg is niet nodig, de video spreekt voor zich. Kijken dus (25 minuten) en deel hem met zoveel mogelijk collega’s in de zorgsector en daarbuiten.

Bekijk hier de video.

error: Content is protected !!