+31 161 230 762
info@entendido.nl
Valencia | Spaans vertaalburo EntendidoValencia | Spaans vertaalburo Entendido

Spaanse les voor hoogbegaafden

Entendido is vanaf augustus 2020 gestart met lessen Spaans voor hoogbegaafde volwassenen. In eerste instantie betreft dit individuele lessen via internet, zoals Skype of Facetime.

Waarom

Het is voor hoogbegaafden lastig om een cursus te vinden die aansluit bij hun behoeften. Hoofbegaafden hebben vaak (te) hoge verwachtingen, hanteren een andere leerstijl dan gemiddeld, hebben vooral behoefte aan inzicht en verdieping, vinden reproductie vaak lastig en leren graag op basis van inzicht. Hoogbegaafden vinden vaak dat hun studie niet snel genoeg gaat en raken daardoor gedemotiveerd. In het huidige onderwijsaanbod is daar, zeker in het volwassenenonderwijs, weinig tot geen oog voor.
Entendido start daarom met lessen Spaans die expliciet worden afgestemd op hoogbegaafde volwassenen.

Het begrip hoogbegaafdheid wordt nogal eens verkeerd begrepen, vandaar dat ik op deze pagina een korte uitleg geef over hoogbegaafdheid en studeren. Herkent u zich hierin en wilt u graag meer informatie of meteen beginnen met lessen Spaans, neem dan contact met mij op.

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) definieert een hoogbegaafd persoon als volgt:

Een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Hoogbegaafdheid kenmerkt zich niet alleen door een hoog IQ of hoge intelligentie, maar ook door een aantal andere kenmerken. Ik verwijs voor meer informatie graag naar het Delphimodel.

Wat

De individuele lessen worden gegeven via een internetverbinding zoals Facetime of Skype. Ik werk vooral met de lesmethode Caminos, maar de lessen worden altijd aangepast aan uw niveau en wensen.

De voordelen van Caminos zijn:

 • is een leergang Spaans met lesmateriaal vanaf het beginnersniveau A1 tot A2 en B1
 • leidt op voor het internationaal erkend DELE-diploma (Europees Referentiekader)
 • biedt uitgebreide mogelijkheden en online ondersteuning
 • gebruikt de nieuwste inzichten op didactisch gebied
 • is een garantie voor levendige lessen Spaans, waarbij de cursist in het middelpunt staat
Wie

Ik geef de lessen altijd zelf. Ik ben een Nederlandstalige en ervaren docente met eerstegraads onderwijsbevoegdheid en tevens werkzaam als beëdigd tolk en vertaler Spaans. Voor meer informatie kunt u mijn LinkedIn-pagina raadplegen en/of contact met mij opnemen.

Hoe

Voordat u start voeren we een gratis intakegesprek, waarbij we kennismaken en uw beginniveau, doelen en verwachtingen bespreken. De lesmethode van Caminos biedt een duidelijk kader, maar de inhoud en het tempo van de lessen worden op u afgestemd. U kunt na elk lespakket van tien lessen besluiten of u door wilt gaan met de lessen.

Waar

Omdat u de lessen via een internetverbinding volgt, maakt het niet uit waar u woont of bent. Dat kan dus ook buiten Nederland zijn, zolang u maar een goede internetverbinding heeft en een rustige werkplek.

Wanneer

De lessen worden in overleg met u gepland, bij voorkeur op een vast moment, en vinden doordeweeks en overdag plaats. We plannen steeds een aantal lessen vooruit.

Tariefinformatie
 • Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend
 • De pakketprijs voor 10 individuele lessen bedraagt 595 euro
 • De genoemde prijs is gebaseerd op lessen van 60 minuten, voor alle niveaus, met de lesmethode Caminos
 • De genoemde prijs is exclusief lesmateriaal
 • Voor particulieren geldt momenteel een btw-vrijstelling
 • U kunt de les tot 24 uur tevoren kosteloos annuleren of verzetten. 

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

error: Content is protected !!