+31 161 230 762
info@entendido.nl
Entendido Vertaalbureau Nederlands-SpaansSlide thumbnail

Tolken in de zorg

Entendido vertaalbureau is gespecialiseerd in tolken in de zorg. Ik tolk hierbij met name tijdens gesprekken tussen zorgverleners en patiënten/cliënten in de jeugdgezondheidszorg, in ziekenhuizen, voor huisartsen, maar ook in de geboortezorg en gesprekken bij gemeentes.
U kunt met mij directe afspraken maken over een tolkdienst, maar ik werk ook veel via bemiddelaars, als een bepaalde zorgverlener daarmee al een contract heeft gesloten.

Er wordt sinds enkele jaren actief campagne gevoerd om de tolkdiensten weer vergoed te krijgen in alle zorgsectoren, onder de noemer Tolken terug in de zorg, alstublieft.
Op mijn pagina kunt u hierover steeds actuele informatie en links vinden, zodat u goed geïnformeerd blijft. Heeft u daarna nog vragen of wilt u informatie of nieuwe initiatieven doorgeven, dan kunt u mij mailen op info@entendido.nl

Een overzicht van de ontwikkelingen

Vanaf 2021 zijn er diverse initiatieven genomen om weer een vergoeding in te voeren voor tolkdiensten in de zorgsector. In 2022 heeft VWS hiernaar een onderzoek laten uitvoeren door bureau Berenschot. Daarna zijn er allerlei moties en kamerbrieven verschenen over dit onderwerp.

Daarnaast is er bij de Patiëntenfederatie Nederland in 2023 een project gestart dat zal leiden tot een nieuw kwaliteitskader ofwel richtlijnmodule. Deze module zal antwoord geven op vragen als: wanneer is een professionele tolk nodig? in welke situaties kan een vertaalprogramma of -apparaat helpen? wat zijn de voor- en nadelen van deze instrumenten en hoe kun je ermee werken? Deze module zal in 2024 gepresenteerd worden.
Als onderdeel daarvan heeft onderzoeksbureau Equalis onderzoek gedaan naar gebruik en bruikbaarheid van digitale hulpmiddelen (zoals vertaalapps) bij taalbarrières in de zorg. Hierover is ook een Kamerbrief geschreven.

Alle relevante documenten vindt u via de links op deze pagina.
Bij de links vindt u ook een aantal Engelstalige video’s over het werken met een tolk en de nieuwe talentool voor geboortezorg.

Nieuw: Argos heeft in maart 2024 een tv-rapportage uitgezonden, getiteld het ongehoorde kind. Over de ernstige gevolgen voor anderstalige kinderen in de jeugdzorg vanwege het niet vergoeden van tolkdiensten. Zie: https://www.vpro.nl/argos/media/kijk/kort/algemeen/2024/het-ongehoorde-kind.html

Wat wordt er nu al vergoed?

Het is niet zo dat er nu helemaal geen vergoedingen bestaan voor tolken in de zorg. De Johannes Wier Stichting geeft daar op haar website een duidelijk en actueel overzicht van. Zo kunnen zorgverleners binnen de GGZ volwassenen, de eerstelijns geboortezorg/kraamzorg en de medische zorg voor asielzoekers al tolkdiensten declareren. Deze laatste categorie tolkdiensten is gegund (via aanbestedingen) aan commerciële bemiddelingsbureaus, zoals Global Talk en Acolad. Voor de eerste twee sectoren geldt dat de zorgverlener zelf mag bepalen hoe die een tolk inzet. Voor bijvoorbeeld een tolk Spaans kunnen zorgverleners dan direct met mij contact opnemen en afspraken maken. Ik kan hen ook informeren hoe zij de kosten kunnen declareren bij de verzekeraar.

Daarnaast hebben allerlei zorgverleners zelf budget vrijgemaakt voor tolkdiensten. Dat geldt voor diverse gemeentes, maar ook voor ziekenhuizen of GGD-en. Vraag hier dus altijd naar. Zowel wanneer u binnen een grotere zorgorganisatie werkt en een tolk wilt inzetten, als wanneer de zorgverlener (via een brief) aan u als patiënt/cliënt aangeeft dat u zelf iemand moet meenemen om te vertalen. Vraag altijd naar de mogelijkheden van een professionele tolk en vraag in ieder geval nooit aan een minderjarig kind om te tolken! Argos heeft meerdere uitzendingen gemaakt die duidelijk uitleggen waarom dit geen goed idee is. Zie hiervoor de onderstaande links.

Tot slot zijn er ook andere mogelijkheden, zoals de regionale Achterstandsfondsen, waar zorgverleners op regionaal niveau geld kunnen aanvragen om tolkdiensten te vergoeden. Kijk hiervoor op de website van de Achterstandsfondsen of die van de Johannes Wier Stichting.

Wilt u als zorgverlener de campagne Tolken terug in de zorg, alstublieft steunen? Neem dan contact op met de Johannes Wier Stichting om samen met uw collega’s en branchevereniging actie te ondernemen.

Meer weten?

Volg dan mijn profiel op LinkedIn of stuur mij uw vraag per mail.

Relevante links:

Onderzoek digitale hulpmiddelen Equalis.

Kamerbrief VWS december 2023 

Diverse video’s over het verloop van een tolkdienst: video 1; video 2; video 3; video 4; video 5.

Campagne Johannes Wier Stichting

Richtlijnmodule

Kamerbrief VWS november 2023

Kamerbrief minister Ernst Kuipers: december 2022
Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede kamer zijn reactie op de motie over bekostiging tolken en op het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’.

Onderzoeksrapport Berenschot: september 2022
Tolken in de zorg – een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten
Gecorrigeerde verkenningsstudie waarin de behoefte, huidige gang van zaken, financiële context en behoefte voor de toekomst rondom het inzetten van tolken in de zorg wordt onderzocht.

Argos: spraakverwarring in de spreekkamer

De Regionale Achterstandsfondsen

Talentool geboortezorg

Brochure kraamzorg bij anderstalige gezinnen 
Brochure over Kraamzorg voor anderstalige gezinnen en de inzet van tolken.

Kijk op de Spaanse versie van mijn website voor handige hulpmiddelen, brochures en terminologie in meerdere talen.

 

error: Content is protected !!