+31 161 230 762
info@entendido.nl

Brug naar Taal

brugnaartaal-logo

Brug naar taal is een professioneel bureau voor onderwijsgerelateerde tolkdiensten in de onderwijssector. Mensen zetten familieleden, vrienden, kennissen en buren in voor gesprekken. Dan is het mogelijk dat zowel de school of hulpverlenende organisatie als de ouders niet de juiste informatie krijgen van elkaar. Dit kan invloed hebben op de ontwikkeling van het kind, de voortgang of het vertrouwen. Daarom is het heel belangrijk met een tolk te werken die zelf uit het onderwijs komt en beide talen machtig is.

 

Tolken oudergesprekken op basisscholen en zorgverlenende instanties

Nederlands naar Spaans en andersom

Korte beschrijving:


Vanaf 2018 heb ik voor Brug naar Taal meerdere gesprekken tussen Spaanstalige ouders en leerkrachten en begeleiders getolkt. Ook heb ik getolkt tussen medewerkers van een zorgverlenende instantie en ouders.

error: Content is protected !!