+31 161 230 762
info@entendido.nl

Brabant Water

Brabant-Water

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,4 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. 800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak en daar handelen we ook naar. Wij streven niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening.

Voor Brabant Water hebben wij een websitetekst vertaald voor het waterzuiveringsproject ‘Futuragua’ in Nicaragua.
Nederlands naar Spaans

Korte beschrijving onderwerp:
De stad Matagalpa in Nicaragua kent verschillende problemen met water die bovendien met elkaar samenhangen. In de natte tijd is er wateroverlast in de stad, de afvalwaterzuivering functioneert niet voldoende en de drinkwatervraag gaat de komende tijd fors toenemen omdat de bevolking groeit. Onder de naam Futuragua brengen de Nederlandse partners gemeente Tilburg, waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Brabant Water hun kennis en ervaring in om de Nicaraguaanse partners (het waterbedrijf ENACAL en de gemeente Matagalpa) te trainen en te ondersteunen bij de aanpak van deze watervraagstukken.

error: Content is protected !!