+31 161 230 762
info@entendido.nl

Livewords

Livewords nieuw format

Als u dezelfde taal spreekt, leert u elkaar begrijpen. Daarom is een tolk onmisbaar in een situatie waarin niet iedereen de voertaal spreekt. Tolk nodig voor een belangrijke onderhandeling, klantbezoek, conferentie of in de hulp- en dienstverlening? Livewords matcht de meest bedreven tolk aan welke gelegenheid dan ook.

Tolken voor diverse klanten
Nederlands naar Spaans en andersom

Korte beschrijving:

Ik voer sinds begin 2017 telefonische tolkdiensten uit voor Livewords. Voor onder meer de COA, Vluchtelingenwerk, de politie, de Dienst Justitiële Instellingen en het UWV.

error: Content is protected !!