+31 161 230 762
info@entendido.nl

Waarom staken de beëdigde tolken en vertalers?

Waarom staken de beëdigde tolken en vertalers?

Wij staan als onafhankelijke professionals garant voor de kwaliteit en integriteit die wettelijk is vereist in het domein van justitie, politie en IND. Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid wil de tolkdiensten voor de overheid voortaan ook laten uitvoeren door niet-professionals met een lager taalbeheersingsniveau dan wettelijk is vereist. Dat is in strijd met de Europese Richtlijn 2010/64/EU, garandeert voor verdachten geen eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM en is schadelijk voor de kwaliteit van de nationale opsporing, rechtspraak, handhaving en veiligheid, waarvoor de minister verantwoordelijk is. Wij eisen daarom dat de minister alleen tolken inzet die voldoen aan de huidige wettelijke eisen. Daarnaast heeft de overheid als klant een monopoliepositie waardoor de tarieven voor Registertolken en -vertalers al tientallen jaren niet zijn verhoogd. Wij eisen een beter en rechtvaardig tarief. Wij staken ook in uw belang!

Lees meer op https://actie.degoedezaak.org/petitions/resolutie-van-de-actiegroep-registertolken-en-vertalers

 

error: Content is protected !!