+31 161 230 762
info@entendido.nl

Verwarring over nieuwe taalniveaus tolken in landelijk register Rbtv

Verwarring over nieuwe taalniveaus tolken in landelijk register Rbtv

Sinds kort onderscheidt het landelijk register twee taalniveaus voor tolken: C1 en B2. Vanwege technische beperkingen spreekt men tijdelijk echter van niveau 1 en niveau 2. Omdat dit tot verkeerde conclusies kan leiden bij afnemers, wil ik in dit bericht graag toelichten dat niveau 1, ofwel C1, het hogere tolkniveau is. De aanduidingen C1 en B2 verwijzen overigens naar het taalniveau. In Europees verband zijn in totaal 6 taalniveaus vastgesteld, beginnend bij A1 en eindigend bij C2. Dit Europees Referentiekader (ERK) werkt met objectieve criteria bij het vaststellen van de taalvaardigheid van een leerling. Een aantal overheidsorganisaties, zoals de politie en de rechtbanken zijn verplicht een beëdigd tolk uit het register in te schakelen, waarbij het C1 niveau altijd voorrang heeft. Ook niet-overheidsorganisaties kunnen putten uit het register; het is een soort kwaliteitskeurmerk. Maar wat krijg je eigenlijk als je een B2 tolk inschakelt? Deze persoon beheerst de brontaal en doeltaal beide op B2-niveau. Voor het tolken is dit vergelijkbaar met het streefniveau van de vwo-eindexamens luisteren en spreken. Daarnaast beschikt een B2 tolk over voldoende tolkvaardigheid en -attitude. Er is in elk geval geen tolkopleiding afgerond. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@entendido.nl.

 

error: Content is protected !!