+31 161 230 762
info@entendido.nl

Tolkvergoeding voor huisartsen via regionale achterstandsfondsen

Tolkvergoeding voor huisartsen via regionale achterstandsfondsen

Huisartsen kunnen voor veel van hun anderstalige patiënten kosteloos een tolk inschakelen via een regionaal Achterstandsfonds.
Informatie over uw en andere regio’s vindt u op de landelijke website: https://www.achterstandsfondsen.nl/pagina/2367. Veel fondsen hebben ook een eigen website waarop staat voor wie en hoe een tolk kan worden ingeschakeld. Lang niet alle huisartsen zijn zich bewust van deze mogelijkheid.
Deel dit daarom met de huisartsen die u kent!
Waarom en wanneer een zorgverlener een tolk in kan of soms zelfs moet schakelen leest u op https://www.zoschakeltueentolkin.nl/
Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken – UFA maakte dit praktische filmpje: : https://www.utrechtsfondsachterstandswijken.nl/nieuws/ufa-tolkentelefoon/   Zij vergoeden tolken voor alle praktijken in achterstandswijken in hun werkgebied.

 

error: Content is protected !!