+31 161 230 762
info@entendido.nl

Tolkenkosten GGZ worden vanaf 2022 vergoed door zorgverzekeraars

Tolkenkosten GGZ worden vanaf 2022 vergoed door zorgverzekeraars

Héél mooi nieuws: zorgverleners kunnen de kosten van tolken in de GGZ vanaf 1-1-2022 apart in rekening brengen bij de zorgverzekeraars. Er is dan dus veel méér budget beschikbaar voor de inzet van een tolk. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dit officieel bekend gemaakt en tevens de tarieven en regels voor de inzet van de zogeheten “talentolk” gepubliceerd. Zorgverleners kunnen geschikte C1-tolken vinden in het register Wbtv, via NGTV of via KTV Kennisnet, die hiervoor een tolkspecialisatie biedt die al door vele tolken is afgerond. Tolken met ervaring in de zorg kunnen zich aanmelden bij het net opgerichte medisch tolknetwerk van NGTV, waarvan ik zelf de coördinator ben.
Met dank aan de lobby van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Simone Goosen, campagneleider “Tolken terug in de zorg, alstublieft” van de Johannes Wier Stichting (e.a.)

De tarieven staan in de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg (TB/REG-22619-03). Klik op Bijlage 1.
Meer informatie over wanneer men de toeslag inzet tolk mag declareren, staat in art. 4.1 van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg b-release (BR/REG-22137a).

error: Content is protected !!