+31 161 230 762
info@entendido.nl

PERSONEELSTEKORT?

PERSONEELSTEKORT? Ga werven in Spanje.

Veel organisaties in Nederland hebben een tekort aan personeel, in allerlei sectoren. Tegelijkertijd zijn er in Spanje veel werklozen: Spanje staat bovenaan de werkloosheidslijst van de Europese Unie in 2022. Het werkloosheidspercentage was er in mei 15,3% (Nederland 3,3%).Voor jongeren onder 25 jaar is dit verschil nog veel groter (36,9% – 8,7%).

Het is voor Nederlandse bedrijven met personeelstekort dus interessant gericht te gaan werven in Spanje. Temeer daar het minimumsalaris daar lager is: dat bedraagt in 2022 in Spanje € 1.166 en in Nederland € 1.756. Het is daarmee voor Spanjaarden extra aantrekkelijk om te gaan werken in Nederland en hier een toekomst op te bouwen. Aangezien zij meestal weinig vreemde talen spreken, is niet elke baan hiervoor geschikt, maar bij de werving en selectie kan ik u zeker op weg helpen, vanwege mijn unieke combinatie van werkervaringen als direct leidinggevende (werving, selectie, inwerken, begeleiden), beëdigd tolk/vertaler Spaans en docente Nederlands voor Spaanstaligen (lesgeefbevoegdheid).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op.

error: Content is protected !!