+31 161 230 762
info@entendido.nl

Nieuws

Onderzoek naar vertalingen voor de sportsector

Entendido heeft onderzocht hoe realia en vakterminologie in Spaanstalige teksten worden vertaald naar het Nederlands, en dan specifiek in sportgerelateerde teksten. Realia zijn unieke, cultuurspecifieke begrippen, zoals pelota, een Baskisch balspel. In totaal zijn 250 realia en ruim 1.000 vaktermen over sport geanalyseerd en vertaald. Eén van de conclusies is dat het veel tijd en moeite kost om sporttermen te vertalen, omdat er geen toegankelijk terminologiebestand beschikbaar is. Bovendien is voor een goede vertaling een gedegen kennis van de sportieve context vereist. Entendido gaat daarom aan de slag met het verder opbouwen van zo’n bestand, waarbij de verzamelde onderzoeksgegevens ook worden meegenomen. Daarmee willen wij ons verder specialiseren in het vertalen van sportgerelateerde teksten. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen. Half september verschijnt een uitgebreid artikel over het onderzoek in de Linguaan, het Nederlandse vakblad over talen, vertalen en tolken.

error: Content is protected !!