+31 161 230 762
info@entendido.nl

Beëdigde tolkdiensten Spaans Nederlands

Mariëlle Moonen beëdigd als tolk

Op maandag 7 oktober ben ik, Mariëlle Moonen, door de Rechtbank in Breda beëdigd als tolk Spaans-Nederlands. Een beëdiging kun je zien als een keurmerk voor de kwaliteit van tolkdiensten. Als beëdigd tolk ben ik nu bij wet gerechtigd om tolkdiensten uit te voeren waarvoor een beëdiging is vereist, zoals gesprekken met een officiële of juridische status. Enkele voorbeelden hiervan zijn gesprekken bij de notaris, de IND of de Raad voor Rechtsbijstand. Als beëdigd tolk kunt u mij vinden in het register Rbtv met een persoonlijk Wbtv-nummer.

Daarnaast ben ik lid van NGTV, de Nederlandse beroepsvereniging voor tolken en vertalers. NGTV hanteert strikte toelatingseisen om de vakkundigheid van de leden te kunnen garanderen.

 

error: Content is protected !!