+31 161 230 762
info@entendido.nl

De onafhankelijkheidsstrijd in Latijns-Amerika

De onafhankelijkheidsstrijd in Latijns-Amerika

De landen in Latijns-Amerika zijn de laatste maanden veelvuldig in het nieuws. Denk maar aan Venezuela met zijn armoede en sociale onrust, maar ook aan de vluchtelingenkaravaan die vanuit Honduras onderweg is naar de Verenigde Staten. Om beter te begrijpen waar de actuele problemen vandaan komen, is het zinvol te kijken naar het verleden en dan met name naar het ontstaan van de afzonderlijke landen ofwel de onafhankelijkheidsstrijd in Latijns-Amerika. Als tolk is het voor mij belangrijk de achtergrond te kennen van de doelgroep voor wie ik tolk. Dat betreft zowel bedrijven die internationaal zaken willen doen als bijvoorbeeld asielzoekers.

“Arm Mexico, zo ver van God en zo dicht bij de Verenigde Staten!”
(Pobre México, tan lejos de Dios y tan próximo a los Estados Unidos!: een bekende uitspraak van Porfirio Diaz, Mexicaans militair en politicus 1830-1915).

Het bovenstaande citaat geeft een indruk van de relatie tussen het rijke Westen en de landen in Latijns-Amerika. De Verenigde Staten en Spanje spelen hierin een hoofdrol. De landen in Latijns-Amerika hebben in de 19e eeuw weliswaar de onafhankelijkheidsstrijd gewonnen, maar het is de vraag of zij daadwerkelijk onafhankelijk zijn geworden van de westerse wereld.
Op mijn Linkedin-pagina is mijn essay te vinden waarin ik beschrijf hoe de onafhankelijkheidsstrijd destijds is verlopen, met als doel een beter inzicht te krijgen in de huidige problematiek. Ik begin met een beknopte beschrijving van de situatie direct voorafgaand aan de onafhankelijkheidsstrijd en daarna beschrijf ik hoe deze strijd verliep en wat de uitkomst daarvan was. Tot slot leg ik een link met de huidige relatie met de westerse wereld. Lees verder op mijn Linkedin-pagina.

error: Content is protected !!